Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej

pl en
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej GEMI
A A A
AktualnościLista

Aktualności

Protokół wyboru oferenta Protokół wyboru oferenta
29.12.2015

Protokół wyboru oferenta

PROTOKÓŁ WYBORU OFERENTA Z DNIA 29.12.2015

 

w zakresie opracowania i wdrożenia nowego wyrobu: Tytuł projektu Opracowanie i wdrożenie nowego innowacyjnego wyrobu - tabletki przeciwbólowej, przeciwgorączkowej i przeciwzapalnej o przedłużonym uwalnianiu w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Dnia 09.12.2015 roku zostały przygotowane oraz rozesłane pocztą tradycyjną 3 zapytania ofertowe dotyczące opracowania i wdrożenia nowego wyrobu w ramach 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

 

Zapytania ofertowe skierowano do następujących jednostek:

  1. Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Warszawa, ul. Banacha 1)
  2. Instytut Farmaceutyczny (Warszawa, ul. Rydygiera 8)
  3. Instytut Reumatologii (Warszawa, ul. Spartańska 1)

 

Równocześnie zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej firmy www.gemi.pl oraz zamieszczone w widocznym miejscu w siedzibie firmy.

 

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe nadesłały jednostki:

  1. Instytut Farmaceutyczny (Warszawa, ul. Rydygiera 8) – data wpływu oferty 28.12.2016 (oferta została dostarczona osobiście)

 

W oparciu o kryteria wyboru zawarte w zapytaniu ofertowym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące czynniki:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów, którą można przyznać za dany element:

Ilość przyznanych punktów

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 Instytut Farmaceutyczny

 Instytut
Reumatologii

1

cena

50

0

50

0

2

termin wykonania zamówienia

50

0

50

 

 

Razem

100

0

100

0

Na dostawcę usługi wybrano:

Instytut Farmaceutyczny

 

 

 

 

Uzasadnienie wybranej jednostki naukowej: Oferta Instytutu Farmaceutycznego uzyskała maksymalną ilość punktów w przypadku zakładanych kryteriów oceny.

 

Sposób oceny: 

Lp.

Kryterium oceny

Punktacja i waga

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia dennego kryterium oceny wniosków

1

Cena

Punktacja od 0 do 50 pkt

Waga 50%

Oferent podający cenę nie wyższą niż 400 000 (w PLN netto) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 50 punktów.

2

Termin wykonania zamówienia

Punktacja od 0 do 50 pkt

Waga 50%

Oferent podający termin wykonania zamówienia nie przekraczający 12 miesięcy uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 50 punktów

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego została upubliczniona na stronie internetowej firmy www.gemi.pl

Jednocześnie informujemy, że spełniony został warunek braku powiązań osobowych oraz kapitałowych.

 

Załączniki do protokołu:

 

  1. Potwierdzenia wysłania zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców usług
  2. Uzyskana oferta
Oferty pracy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu PPF GEMI z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 36, 05-480 Karczew.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem mailowym enowakowska@gemi.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij